fbpx
cialis for daily use 5 mg for sale. canadian pharm meds. cialis daily vs. propecia from canadian pharmacy. herbal erection pills canada. vipps online pharmacies no perscription

PERCEPCIJA

Često se kaže da parkour menja način posmatranja okoline. Mogu se primetiti neke odlike sredine koje su za prosečnog čoveka neprimetne (otvor između zidova, osobine podloge, isturena ivica ili šipka ). Gde neki vide stepenice ili hodnik , trasoš na raspolaganju ima čitav spektar načina prelaska sa jedne na drugu stranu. Pojačan osećaj slobode i zabave koji prati ovakav tip posmatranja sredine u kojoj se nalazimo menja našu interakciju sa okolinom kao i naše sposobnosti da se kroz nju krećemo.

Ali efekat vežbanja pk se može još više ispoljiti. Prošle godine akademici Jessica Witt, J.E.T. Taylor i Mila Sugovic (SAD) sprovodile su eksperimentalna testiranja na ovu temu. Njihovi nalazi , objavljeni u časopisu Perception , pokazali su se interesantnim. Percepcija je definisana u kognitivnoj psihologiji obično kao interpretacija stimulansa koji preko čula dopiru u mozak (vid,zvuk,dodir itd.). U zavisnosti od toga kako tumačimo sopstvene telesne nadražaje , ono što osećamo ne mora biti isto kao i ono što opažamo. Svako može ”osećati” istu stvar na sličan način , ali ”opažanje” iste može biti potpuno drugačije.
U eksperimentu Witt, Taylor i Sugovic testiranje je vršeno na traceur-ima i ne-traceurima sa zidom kao preprekom. Svakoj osobi je postavljeno pitanje koliko su samouvereni da se popnu na zid bez pomoći ,a zatim da procene visinu zida. Traceuri su dosledno opažali vsinu zida kao nižu od njih samih , dok su je ostali opažali kao višu. Ove razlike su u povezanosti sa individualnim samopouzdanjem po pitanju penjanja na zid. Istraživanje se sprovodilo tako da ispitanici obe grupe budu približno istog uzrasta i telesne visine.

Ovi nalazi pružaju dalji dokaz teorije poznatije kao Action-modulated perception (akciono -modulirana percepcija ) iliti AMP. Ovde se pretpostavlja da sposobnost individue na delovanje u nekoj sredini menja njihovu percepciju iste. Tako da , ukoliko se osećamo sposobnim ,snažnijim i znamo da možemo da skočimo određenu distancu ili visinu , naša interpretacija informacije nadražaja koju primamo iz spoljašnje sredine se promenila, samim tim prepreke vidimo kao manje i lakše za prevazilaženje. Ovo se protivi nekim prethodno pomenutim mišljenjima u psihologiji koja tvrde da percepcija okoline/sredine je kudikamo objektivna i nezavisna od ponašanja osobe unutar te sredine. Parkour nastoji da pomogne u proširivanju psiholoških granica razumevanja , dok istovremeno teži (uslovno rečeno) pomeranju granica ljudskih sposobnosti.

Chris Merritt, © Parkour Generations

Za Parkour Srbiju preveo Miloš Tomin.

Nazad