Kontakt

Parkour 4 all

E-mail:
kontakt@pksrbija.com

Telefon:
069 4053317 - Bogdan Cvetković (prijem poziva svakog dana između 12h i 17h)