Naša filozofija

Naša misija je nadahnuti, negovati i pomoći našim učenicima da napreduju kroz parkur. Mi poštujemo i širimo vrednosti koje dopunjuju naš školski sistem, pružaju slobodu i daju važan doprinos zdravlju našeg društva. Verujemo u lično blagostanje i snagu zajednice.

Želimo da razbijemo predrasude od toga da je parkur skakanje po zgradama i da je to opasna aktivnost. Naš moto je: „PARKUR ZA SVAKOGA“ što znači da su naši treninzi tako koncipirani da bilo ko može da vežba.

Uvek polazimo od sebe, od toga ko smo mi i kako možemo da doprinesemo okolini, širimo svest o tome da svojim primerom možemo da utičemo na druge. Svaka osoba je jedinstvena, vredna i ima posebne talente. Uz pomoć parkura stvaramo prostor u kome svako može individualno da se razvija. Pre svega nam je važna promocija zdravlja što je koren našeg rada jer su fizičko, mentalno i socijalno zdravlje od suštinskog značaja za ljude.

Verujemo u snagu pokreta i okrenuti smo prema razvoju pojedinca. Kretanje je potreba sa kojom se čovek rađa, odnosno, prvi način komunikacije sa okruženjem, sredstvo kojim se izražavaju osećanja, način na koji se razvija telo i duh. Kroz usmereno vežbanje kao što je parkur, gde prepreke posmatramo kao mogućnosti koje nas grade, a ne barijere koje nas sprečavaju, mi u potpunosti nastavljamo da koristimo dar sa kojim stupamo na ovaj svet.